Czas ostrzenia: 5 - 15 min.
Zbieramy informacje na temat waszych łyżew, mierzymy grubość płóz, sprawdzamy dotychczasowy rowek, szukamy innych usterek.
Standardowo łyżwy ostrzymy na głębokość 1/2"
Przy ostrzeniu łyżew hokejowych zachowujemy właściwy profil płozy. Przy ostrzeniu łyżew figurowych dbamy o stan ząbków orazo zakończenie płozy, która nie powinna być zaokrąglona przy ostrzeniu.
Gradujemy je za pomocą specjalnego kamienia. Sprawdzamy, czy zamierzony cel został osiągnięty.                          
Ostrzenie Standard wykonujemy od ręki. Czas ostrzenia z reguły nie przekracza 15 min.
Czas ostrzenia: w ciągu 24 h.
Zbieramy informacje na temat waszych łyżew, mierzymy grubość płóz, sprawdzamy dotychczasowy rowek, szukamy innych usterek. Wspólnie ustalamy optymalne parametry dla Waszych łyżew.
Kilka posunięć na maszynie, wstępne zdarcie małej warstwy płozy.                                                                                                
Sprawdzamy, czy wszystko równo działa a ostrzenie przebiega prawidłowo.                                                                                                
Mamy do dyspozycji wiele past i wosków, które ulepszą ostrzenie i poprawią komfort jazdy, oraz ochronią płozy przed rdzą.
Ostrzenie zapewniające osiągnięcie zamierzonych parametrów.                                                                                                
Jeszcze raz sprawdzamy dokładnie płozy, gradujemy je za pomocą specjalnego kamienia. Sprawdzamy, czy zamierzony cel został osiągnięty.
Ostrzenie Premium wymaga dużej precyzji, dlatego też łyżwy należy zostawić w serwisie.
Czas ostrzenia z reguły nie przekracza 24h.